نشریه صاحب امتیاز مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی ویراستار شاپا آدرس صندوق پستی تلفن
پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر مرتضي شيرودي روح الله عباس زاده زهره استاد حسین 5705–2345 قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر محمدباقر بابايي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم،پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های اندیشه قرآنی پژوهشگاه امام صادق --- --- --- --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های فرهنگ و تربیت اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور ددکتر حسن ملکي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
                   
                   
نشریه پژوهش های سیاست اسلامی

اعضای هیات تحریریه

هيات تحريريه :

دکتر ابراهيم برزگر، استاد گروه علوم سياسي، دانشگاه علامه طباطبايي

دکتر خيرالله پروين، دانشيار گروه حقوق، دانشگاه تهران

دکتر سيد جلال دهقاني فيروزآبادي، استاد گروه علوم سياسي، دانشگاه علامه طباطبايي

دکتر مرتضي شيرودي، استاديار پژوهشکده مطالعات علوم سياسي، پژوهشگاه امام صادق

دکتر اسحاق طاهري، دانشيار گروه فلسفه، پژوهشگاه امام صادق

دکتر نجف لک‌زايي، دانشيار گروه علوم سياسي، دانشگاه باقرالعلوم

دکتر سيد جمال‌الدين ميرمحمدي، استاديار گروه علوم قرآني، پژوهشگاه امام صادق

 

 


پژوهشگاه امام صادق (ع)