نشریه صاحب امتیاز مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی ویراستار شاپا آدرس صندوق پستی تلفن
پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر مرتضي شيرودي روح الله عباس زاده زهره استاد حسین 5705–2345 قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر محمدباقر بابايي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم،پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های اندیشه قرآنی پژوهشگاه امام صادق --- --- --- --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های فرهنگ و تربیت اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور ددکتر حسن ملکي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
                   
                   
اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور اخلاقی فصلنامه

تحریریه دو فصلنامه پژوهش های سیاست اسلامی و همچنین بقیه دست اندرکاران این نشریه علمی پژوهشی بر خود فرض می دانند:

1. مقالات دریافتی طبق چارچوب و استنانداردهای تصریح شده در آیین نامه نشریات علمی پژوهشی وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری ارزیابی شوند.

2. از حقوق معنوی نگارندگان مقالات به بهترین شکل پاسداری کنند.

3. در مراحل داوری و ارزیابی مقالات ، از اساتید متخصص و بنام حوزه تخصصی مقاله بهره گیری نمایند.

از سوی دیگر؛ نویسندگان و ارسال کنندگان مقالات نیز متعهد می شوند:

1. مقالات ارسالي بايد حاصل تحقيق و پژوهش نويسنده یا مسئول نويسندگان بوده و از وجه نوآوري برخوردار باشد و تاکنون در نشریه دیگری منتشر نشده باشد.

2. از ارسال همزمان و موازی مقاله به دیگر نشریات معتبر داخلی و خارجی خودداری کنند.

3. در نقل مطالب از دیگر منابع ، ‌امانت داری علمی را به عنوان وظیفه شرعی و اخلاقی خود رعایت نمایند.

 


پژوهشگاه امام صادق (ع)