نشریه صاحب امتیاز مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی ویراستار شاپا آدرس صندوق پستی تلفن
پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر مرتضي شيرودي روح الله عباس زاده زهره استاد حسین 5705–2345 قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر محمدباقر بابايي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم،پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های اندیشه قرآنی پژوهشگاه امام صادق --- --- --- --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های فرهنگ و تربیت اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور ددکتر حسن ملکي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
                   
                   
نشریه پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام

اهداف و چشم انداز

اهداف 

1. گفتمان­سازی و اندیشه­ورزی بومی و اسلامی در حوزۀ علوم دفاعی و امنیتی و معرفی و نقد اندیشه­ها و گفتمان­های غربی، به منظور شناخت دقیق‌، اصلاح رفتار و تغییر بینش دفاعی و امنیتی

2. تأمین و بسط بنیادهای تئوریک نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ دفاع و امنیت و به دنبال آن، ارائۀ روش­ها و راه‌کارهای نوین علمی مبتنی بر آموزه­های اصیل اسلامی برای پاسخ­گویی به مسأله­ها و چالش­های مطرح در این حوزه

3. فراهم‌سازی کاربست علوم اسلامی موجود و علوم اسلامی تولید‌شده، در چهارچوب حوزۀ مسائل دفاعی و امنیتی، در تدوین محتوای آموزشی و تربیت پژوهش­گران

4. تولید دانش بومی و اسلامی و دستیابی به استقلال علمی در حوزۀ دفاع و امنیت، در راستای پاسخ به مطالبات امام خمینی; و مقام معظم رهبری

5. بستر‌سازی هوش­مندانه برای پاس­بانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، از طریق ایجاد و توسعۀ زیربناهای فکری و به سامان آمدن پشتوانه‌های علمی

 

رویکردها

برای تحقق اهداف پیش­گفته، فصل­نامۀ پژوهش­های دفاعی و امنیتی اسلام، مقالاتی با ویژگی­های زیر منتشر می­کند:

1. در دو عرصۀ توأم دفاعی ـ امنیتی و اسلام باشد.

2. جهت­گیری تحلیلی و انتقادی داشته باشد.

3. بنیادی، توسعه­ای یا کاربردی باشد.

4. در عرصۀ اندیشه­ای و اندیشه­های جدید باشد. 

گسترۀ موضوعی

1. اندیشۀ دفاعی و امنیتی مسلمانان، دولت­ها و حکومت­های اسلامی، اندیشه­های معطوف به نظام­سازی اسلامی در حوزۀ دفاعی و امنیتی.

2. کلیۀ موضوعات مرتبط با دفاع و امنیت در انقلاب اسلامی.

3. اندیشه­های دفاعی و امنیتی امام خمینی; و رهبری معظم انقلاب.

4. فقه دفاعی و امنیتی.

5. دفاع و امنیت بین­الملل اسلامی

6. عرفان دفاعی و امنیتی

7. فلسفه دفاعی و امنیتی

8. اقتصاد دفاعی و امنیتی

9. تاریخ دفاعی و امنیتی

10. حقوق دفاعی و امنیتی

11. اندیشه­های دفاعی و امنیتی امام و رهبری

12. جامعه­شناسی دفاعی و امنیتی

13. و ...

 

 


پژوهشگاه امام صادق (ع)